ตามมาฟังให้รู้จริง ทำไมต้องเรียน นิติฯ SPU เท่านั้น!

4 ข้อเด็ด ที่ทำให้การเรียนนิติศาสตร์ที่ SPU เจ๋งกว่าที่อื่น

หากถามว่าเรียน คณะนิติศาสตร์ SPU นั้นแตกต่างจากที่อื่นและได้เปรียบยังไง มี 4 ข้อ นี้เลยค่ะ

1. สอบใบอนุญาตว่าความได้ ผู้ที่ได้รับวุฒิอนุปริญญานิติศาสตร์ สามารถนำวุฒินี้ไปสมัครสอบใบอนุญาตว่าความได้
2. อาจารย์เป็นเหมือนโค้ช ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด สามารถให้ความรู้ และคำปรึกษาในทุกๆ เรื่อง เสมือนนักศึกษาเป็นคนในครอบครัว
3. ทันโลกแน่นอน เพราะหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต SPU มีการอัพเดทกฎหมายใหม่ๆ ให้ตลอดเวลา
4. ได้เจอตัวจริง มีวิทยากรที่เป็นคนในแวดวงกฎหมายมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเสริมโลกทัศน์ให้นักศึกษาทุกคน

เรียนนิติฯ ได้เปรียบ กว่าแน่นอน !

เรียนนิติฯ ได้เปรียบแน่นอนค่ะ ซึ่งอาจารย์จะสรุปให้เป็น 4 ข้อ คือ

1. รู้ทันคนอื่น มีความฉลาดรอบรู้ไม่ให้ผู้อื่นมาเอาเปรียบล่วงละเมิดสิทธิของตนเอง
2. ช่วยเหลือสังคมได้ สามารถใช้วิชาความรู้ด้านกฎหมายช่วยผู้อื่นและสังคมได้
3. มีงานรองรับเยอะ ไม่ว่าใครก็ไม่พ้นกฎหมาย ทุกคนและทุกอาชีพมีความเกี่ยวพันกับกฎหมาย นักกฎหมายจึงสามารถที่จะทำงานให้กับทุกคนและทุกองค์กร โอกาสในการประกอบอาชีพของนักกฎหมายจึงกว้างขวางกว่าวิชาชีพอื่น
4. ได้ทักษะดีๆ ติดตัว มีทักษะด้านการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์เรื่องราวเป็นลำดับขั้นตอน

กฎหมายใหม่ที่เราอัพเดท

กฎหมายใหม่ๆ ที่เราอัพเดทในหลักสูตรตัวอย่างคือ กฎหมายไซเบอร์ กฎหมายธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประมวลกฎหมายยาเสพติด กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การพนันออนไลน์ การซื้อขายออนไลน์

สิ่งที่นักกฎหมายยุคใหม่ควรมี

สิ่งที่ควรมีคือ ทักษะความรอบรู้ทันเทคโนโลยี และวิธีคิดแบบผู้ประกอบการค่ะ เนื่องจากการทำธุรกิจใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา จึงต้องรอบรู้ในศาสตร์อื่นเพื่อเชื่อมโยงกับกฎหมาย จึงต้องสร้างโอกาสด้วยการมีทักษะพิเศษให้เป็นนักกฎหมายที่มี DNA ใหม่ ใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความเป็นธรรมในสังคมค่ะ
หากน้องๆ คนไหนสนใจเรียนกฎหมาย ที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มาพบกันได้นะคะ เพราะเราคือ
แหล่งเรียนรู้ สร้างนักกฎหมายพันธุ์ใหม่ ให้มีทักษะที่รองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคนี้

Most Popular

Categories

On Key

Related Posts

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2565

เรื่องการใช้ ChatGPT ช่วยในการขอทุนวิจัย แหล่งทุน                     การขอทุนสนับสนุนงานวิจัย ผู้ที่ประสงค์ทำงานวิจัยจะต้องดำเนินการเสนอหัวข้อ แผนในการทำงานวิจัย และจำนวนเงินทุนที่ต้องการของตนเองให้แก่หน่วยงานภายนอก

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตบัณฑิตจะเกี่ยวข้องกับแนวทางการศึกษาแบบองค์รวม อีกทั้งส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ การเติบโตส่วนบุคคล และการพัฒนาทักษะ แนวทางปฏิบัติที่ดีได้แก่: 1. การสอนที่มีคุณภาพ: เน้นความสำคัญของนักการศึกษาที่มีทักษะใช้วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 2.

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอนโดยใช้ Chat GPT 1. แนะนำแนวคิด: เริ่มต้นด้วยการให้คำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับหัวข้อหรือแนวคิดที่ต้องการสอน 2. ถามคำถาม: ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกโดยการถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เรียน ซึ่งChatGPTสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติม

DEK-นิติ เปิดโลกทัศน์เส้นทางอาชีพทางด้านนิติศาสตร์ โดย พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

DEK-นิติ เปิดโลกทัศน์เส้นทางอาชีพทางด้านนิติศาสตร์ส่งตรงประสบการณ์จริง จากตัวจริงในวงการ !⭐️ โดย พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษรอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 💫 ดำเนินการบรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา ไชยมหาพฤกษ์อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะ คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์143,000 38,000310,600
นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)147,000 42,000301,500

สาขานิติศาสตร์

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขานิติศาสตร์
ปีการศึกษาที่ 143,000 38,00035,40011,100
ปีการศึกษาที่ 239,30041,00014,700
ปีการศึกษาที่ 341,10040,40013,100
ปีการศึกษาที่ 431,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)310,600

สาขานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
ปีการศึกษาที่ 147,000 42,00046,20018,900
ปีการศึกษาที่ 242,70044,00020,700
ปีการศึกษาที่ 343,10024,80014,100
ปีการศึกษาที่ 4
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)301,500