ขอเชิญร่วมสัมมนาสหกิจศึกษา เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

May 20, 2015

ขอเชิญร่วมงาน “สัมมนาสหกิจศึกษา เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน พ.ศ. 2558″

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ  การอภิปราย และมอบรางวัลโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย

 

 

ดูกำหนดการคลิก

 

No related posts.