ข่าว-กิจกรรม

ประกาศคณะ

- ปิดประกาศ

สหิจศึกษาศรีปทุมปูทางสหกิจศึกษานานาชาติสู่ South Africa

31 ส.ค. 2560
อาจารย์นิธนา เมลืองนนท์ Industry Relation Manager College Tourism and Hospitality Sripatum University พร้อมด้วย อาจารย์สำรวย เหลือล้น รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าหารือกับ นายเจฟฟรีย์ ด๊อยจุ เอกอัคราชฑูตแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทย เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งนักศึกษาโครงการสหก
1

สหิจศึกษาศรีปทุมปูทางสหกิจศึกษานานาชาติสู่ South Africa

 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอเชิญนักศึกษา และ บัณฑิต ที่สนใจ ต้องการมีรายได้ระหว่างเรียน และ หางานทำ เข้ามาฝากประวัติสมัครงาน และดูตำแหน่งงานจากสถานประกอบการชั้นนำได้ (ที่นี่) รายละเอียดตำแหน่งงานเพิ่มเติม (Click)
1

สหิจศึกษาศรีปทุมปูทางสหกิจศึกษานานาชาติสู่ South Africa

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการได้รับการแต่งตั้งเป็น WACE Board of director จาก The World Association for Cooperative & Work-Integrated & Education (WACE)
1

สหิจศึกษาศรีปทุมปูทางสหกิจศึกษานานาชาติสู่ South Africa

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัด “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 22 (ภาค 1/56)” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 22 ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้

ข่าว-กิจกรรมคณะ

+ ดูทั้งหมด