การให้บริการด้านพัฒนาอาชีพ

การให้บริการด้านพัฒนาอาชีพ

1.บริการจัดเตรียมความพร้อมในการทำงาน

การพัฒนาของนักศึกษาและบัณฑิตให้มีความรู้ด้านบุคลิกภาพ การเขียนใบสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

2.บริการตำแหน่งงานและจัดหาแหล่งงาน

ทั้งงาน Full-Time และงาน Part-Time โดยประสานงานหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เพื่อจัดหาแหล่งงานให้กับนักศึกษาที่ต้องการทำงานหารายได้เสริมระหว่างศึกษา ตลอดจนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

ตำแหน่งงาน Part-Time :  ดูรายละเอียดตำแหน่งงานเพิ่มเติมได้

ตำแหน่งงาน Full-Time :  ดูรายละเอียดตำแหน่งงานเพิ่มเติมได้

ตำแหน่งงานราชการ :  ดูรายละเอียดตำแหน่งงานเพิ่มเติมได้

กรมการจัดหางาน

สมัครงานกับกรมการจัดหางาน : คลิ๊กเพื่อฝากประวัติ 

เทคนิครวมสุดยอดไอเดีย คู่มือสัมภาษณ์และสมัครงาน

โดย เบญญา -ปริช 

รวบรวมกระบวนการเทคนิค ข้อควรระวัง ข้อควรปฏิบัติโดยเน้นถึงขั้นตอนวิธีการสัมภาษณ์

วิธีการวางแผนเพื่อเตรียมตัวอย่างเป็นขั้นตอนให้แก่ผู้สมัคร  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้