โครงการ SPU International Challenge 2017


UploadImage
 


ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม โครงการ SPU International Challenge 2017 
22 พ.ย. 2560 เวลา 9:00-17:00 น. มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมการแข่งขันความรู้ทักษะภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น
ผ่านการแสดงออก และการนำเสนออย่างสร้างสรรค์  ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 30,000 บาท 

ร่วมชมนิทรรศการ บูธกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย “เรียนรู้กับตัวจริง” 
จากอาจารย์และนักศึกษาเจ้าของภาษา “สัมผัสประสบการณ์จริง” ผ่านกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ อย่างสนุกสนาน

อ่านรายละเอียดโครงการ 
UploadImage

สมัครเข้าร่วมได้ฟรีที่ UploadImage

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 พ.ย. 2560 


สอบถามเพิ่มเติมโทร : 081 400 1404 ดร.พัชรภรณ์ รัตนวโรภาส

คณะศิลปศาสตร์ 0 2579 1111 ต่อ 1583