บทความทางวิชาการ

showcase_articleIMG_5020
September 2016_002

การเปลี่ยนแปลงการให้บริการของมืออาชีพในอุตสาหกรรม IT CIO WORD & BUSINESS September 2016

การเปลี่ยนแปลงการให้บริการของมืออาชีพในอุตสาหกรรม IT ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD &…
August 2016_002

ทีวีดิจิตอล (ตอนที่ 2) ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS August 2016

(บทความทางวิชาการ) ทีวีดิจิตอล (ตอนที่ 2) ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS A…
July 2016_002

เทคโนโลยี 4G LTE (ตอนที่ 2) ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS July 2016

(บทความทางวิชาการ) เทคโนโลยี 4G LTE (ตอนที่ 2) ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINE…
June 2016_002

เทคโนโลยี 4G LTE ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS June 2016

(บทความทางวิชาการ) เทคโนโลยี 4G LTE ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS June 201…
May 2016_002

ทีวีดิจิตอล ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS May 2016

(บทความทางวิชาการ) ทีวีดิจิตอล ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS May 2016 ISS…
April 2016_002

การใช้ IT ในอุตสาหกรรมสาธารณสุข ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS April 2016

(บทความทางวิชาการ) “การใช้ IT ในอุตสาหกรรมสาธารณสุข” ตีพิมพ์ในหนังส…
March 2016_002

ความสำคัญของการเรียนไอที ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORLD & BUSINESS March 2016

(บทความทางวิชาการ) ความสำคัญของการเรียนไอที ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORLD & BUSI…
CIO WORLD Februry 20162

ขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ CIO WORLD & BUSINESS February 2016

(บทความทางวิชาการ) ขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORLD & B…
January 2016_002

Mobile Appication CIO WORD & BUSINESS JANUARY 2016

(บทความทางวิชาการ) Mobile Appication ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS JANUA…
December 2015_002

ความสัมพันธ์ของคนเป็นมืออาชีพทางด้านไอที CIO WORD & BUSINESS DECEMBER 2015

(บทความทางวิชาการ) ความสัมพันธ์ของคนเป็นมืออาชีพทางด้านไอที ตีพิมพ์ในหนังสือ C…