การจัดการองค์ความรู้

Showcase_KM

คลังความรู้ IT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดการองค์ความรู้ Knowledge Management หรือสารมารถเข…