ผลงานอาจารย์

ผลงานนักศึกษา “Royal Duties”

(คลิกเพื่อดู VDO==>) Application เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา นำเสนอพระราชประวัติของพระองค์ท่านในช่วงต่าง ๆ โดยสามารถเลือกที่ภาพที่อยู่ในแต่ละห้อง เพื่อดูคำบรรยายภาพต่อไป