ผลงานอาจารย์

ผลงานนักศึกษา “Royal Timeline”

(คลิกเพื่อดู VDO==>) Application เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนำเสนอพระราชประวัติของพระองค์ โดยสามารถเลือกบทเพลงพระราชนิพนธ์ให้เล่นขณะเปิด App ได้