project

ผลงานนักศึกษา

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการสุดยอดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสินจากร้อยสู่เงินล้าน” ปีที่ 2

นายภาณุมาศ มาลาเจริญ และนายณัฐวุฒิ บริรักษ์พัฒนกุล นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวนเงินรางวัล 200,000 บาท จากผลงานชื่อ The Green Protector พร้อมศึกษาดูงานร่วมกับทีมงานธนาคารออมสิน ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นการนำเทคโนโลยีในปัจจุบัน มาใช้ในการปกป้องผืนป่า แจ้งเตือนเมื่อมีผู้บุกรุกป่าไม้ ทำให้ทราบตำแหน่งของผู้บุกรุก หลีกเลี่ยงการพบเจอที่เหนือความคาดหมาย ลดการปะทะโดยไม่จำเป็น มีเวลาในการวางแผน และมีหน่วยช่วยเหลือสนับสนุน โดนมีคุณสมบัติวัดระดับเสียงเลื่อยยนต์ บันทึกภาพและเสียงแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ