ผลงานอาจารย์

aj_amnat

ความน่าจะเป็นและสถิติ

ผศ.อำนาจ วังจีน