สายด่วน Hot line

 อาจารย์จีระวรรณ วิสายอน

ติดต่อสอบถามข้อมูลหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ที่
อาจารย์จีระวรรณ  วิสายอน
โทรศัพท์ : 02-579-1111, 561-2222 Ext.2213
โทรสาร :  02-579-1111, 561-2222 Ext.2196
มือถือ : 081-406-4575
Email : jerawan.vi@spu.ac.th
Pin BB : 22925801