SPU News

ขอขอบคุณ! คุณมิทธิรา สถาพรจิตรกุล กรรมการบริหาร บริษัท นิซูกิ เมดิคอล จำกัดสนับสนุนอาหาร ศูนย์ฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ม.ศรีปทุม ร่วม 16 สถาบันการศึกษา จับมือ เครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาฯ มุ่ง พัฒนาบัณฑิตสหกิจศึกษาสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

เปิดประสบการณ์จริง DEK SPU กับการเรียนรู้ “นวัตกรรม IoT ต่อยอดธุรกิจในยุค COVID-19” ใน Tech Talk Season’64 #3 ONLINE

SPU Show Case

ผลงานและกิจกรรมดีๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  

ดูทั้งหมด

ผลงานและรางวัล

ดูทั้งหมด

ผลงานทางวิชาการ

ดูทั้งหมด

UploadImage
UploadImage
UploadImage

Gallery

SPU Commencement 63

SPU NEWS

More

ศิษย์เก่า