ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางจาวาชั้นสูงห้องปฏิบัติการเฉพาะทางนี้ ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้ในเชิงลึก ในส่วนของการพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวาระดับสูง