ปริญญาตรี

bachelorsComputer-scienceIMG_7891_R

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

  • Aplication programmer บน window และ   Android platform
  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ภาษา Java
  • ผู้ออกแบบระบบและดูแลฐานข้อมูล Oracle/DB2
  • ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
  • เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์