news

ประกาศการขอเปิดรายวิชานอกแผน (IS) รอบที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2558

13 ก.ค. 2558

ประกาศการขอเปิดรายวิชานอกแผน (IS)
รอบที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2558
นักศึกษาที่จะขอเปิดรายวิชานอกแผน (IS Study)
ภาคการศึกษาที่ 1/2558
กรุณายื่นเรื่องขอเปิดรายวิชานอกแผนให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558
หลังจากนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจะไม่รับพิจารณา

ประกาศผู้ที่สอบ ITPE รอบเดือนตุลาคม 2557 และพฤษภาคม 2558 รับเงินค่าสอบคืน

10 ก.ค. 2558

ประกาศแจ้งให้นักศึกษาที่ได้สอบ Information Technology Professional Examination : ITPE

ทั้งรอบเดือนตุลาคม 2557 และพฤษภาคม 2558
ให้มารับเงินค่าสอบคืน
ที่ สนง.เลขานุการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 5 ชั้น 8 ห้อง 801 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 -17.00 น. ค่ะ

กำหนดการติวสอบ ITPE

22 เม.ย. 2558

ขอเชิญนักศึกษาที่สมัครสอบ ITPE เข้าร่วมการติวสอบในวันศุกร์ที่ 8 พ.ค.58 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบจริงในวันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค.58 ที่จะถึงนี้

“โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมการศึกษา” E-LEARNING & E-BOOK

16 มี.ค. 2558

ประชาสัมพันธ์ “โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมการศึกษา” E-LEARNING &  E-BOOK

เวลาฝึกอบรม ทุกวัน เสาร์ – อาทิตย์  ตั้งแต่ 7 มีนาคม 2558 – 31 พฤษภาคม 2558

เวลาตั้งแต่ 9.00-15.00น. (หากส่งงานก่อนสามารถกลับก่อนเวลาได้)

เรียน 9.00-14.30 (ให้ส่งแบบฝึกหัดทุกครั้ง เมื่อส่งแล้วสามารถกลับก่อนได้)

เมื่อเรียนภาคปฏิบัติให้นำโน๊ตบุ๊ค มาด้วยทุกครั้งเพื่อติดตั้งโปรแกรมการใช้งาน

หลักสูตรการอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการศึกษา

หลักสูตรที่ 1:  Courseware Developer
เหมาะสำหรับครู , อาจารย์, ผู้ประกอบการ, ผู้สนใจ หรือบุคลากรด้านการศึกษา   เน้นการพัฒนาเนื้อหา เป็นสื่อการสอน ตำราอิเล็กทรอนิกส์  (Digital Content  , E-Courseware, E-Book)
รับจำนวน 40 คนเท่านั้น
.
หลักสูตรที่ 2:  Multimedia for e-Learning Courseware
เหมาะสำหรับ นักศึกษา  บุคลากร  เน้นทางเทคนิคในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการศึกษา
รับจำนวน 60 คนเท่านั้น

+++ ทั้ง 2 หลักสูตร จะร่วมกันพัฒนา ชิ้นงาน หรือมี Application ที่นำไปใช้งานจริง+++

ประกาศผลสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ICTE-TPQI รุ่นที่ 1

10 มี.ค. 2558

        ตามที่ท่าน/หรือบุคลากรในบริษัทหรือหน่วยงานของท่านได้เข้ารับการทดสอบตามโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ICTE-TPQI ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2558 รุ่นที่ 1 บัดนี้ทางศูนย์ทดสอบสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ทำการประเมินผลการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
       ดังนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบตามช่วงเวลาดังกล่าว มาเพื่อทราบ และขอให้ผู้ที่สอบ ผ่าน การทดสอบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน โครงการกิจกรรมสร้างความตระหนักการสอบมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ICTE-TPQI วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องเอ็กซิบิชั่น ชั้น 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เพื่อเข้ารับใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สอบผ่านเป็นรุ่นแรกของประเทศไทย และสำหรับผู้ที่สอบ ไม่ผ่าน สามารถสมัครสอบได้ใหม่ในรุ่นที่ 2
<>

คำสั่งสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

>>ประกาศผลสอบ ICTE-TPQI<<

>>แบบตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนา 13 มีนาคม 2558<<

>>ดาวน์โหลดใบสมัครสอบรุ่นที่ 2<<

 

 

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมการศึกษา E-Learning & E-Book

5 มี.ค. 2558

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SiPA) ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมการศึกษา E-Learning & E-Book นักศึกษาท่านใดสนใจดูรายละเอียดโครงการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

>>>จดหมายเชิญเข้าร่วมโครงการ<<<

>>>รายละเอียดโครงการ<<<

>>>แผนดำเนินงานโครงการ SiPA<<<

>>>ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ<<<

 

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมการศึกษา

26 ก.พ. 2558

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วม “โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมการศึกษา”
E-Learning & E-Book  >>ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่<<

19 ก.พ. 2558

***ประชาสัมพันธ์***
เนื่องด้วยวันที่ 21 และ 23 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยมีฝึกซ้อม, พิธีประทานปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษา และวันสอบกลางภาค(23 ก.พ.58) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จึงขอความอนุเคราะห์นักศึกษางดนำรถทุกชนิดเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดสถานที่จอดรถภายนอก วันฝึกซ้อม และวันพิธีประทานปริญญาบัตร ดังนี้
1. กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ส่วนแยก (ญาติและบัณฑิต)
2. สวนอาหารบางบัว
3. กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
*** ในวันซ้อมและวันพิธีฯ สถานที่จัดงานมีที่จอดรถจำนวนจำกัด
เพื่อความสะดวกในการเดินทางขอความกรุณาท่านใช้บริการรถรับจ้างสาธารณะ

สถานที่รายงานตัวบัณฑิต วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558

11 ก.พ. 2558

แจ้งกำหนดการติวก่อนสอบ ITPE

20 ต.ค. 2557

ประกาศ!!! แจ้งให้นักศึกษาทราบ กำหนดการติวก่อนสอบ ITPE สำหรับนักศึกษาที่สมัครสอบ ITPE สนามสอบมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ประสงค์จะทวบทวนความรู้ก่อนสอบ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเข้าดูข้อปฎิบัติสำหรับผู้เข้าสอบได้  >>ที่นี่<<