alumnus

นายเอกรักษ์ บุญพร้อม

เอกรักษ์ บุญพร้อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หนึ่งเดียวของนักศึกษาไทย ที่ร่วมโครงการระดับนานาชาติ
UMAP Thailand Scholarship 2009
สาขา Immersion into Thai Culture in Dynamic Contexts

                ถือเป็นอีกหนึ่งเยาวชนไทยคนเก่ง สำหรับนายเอกรักษ์ บุญพร้อม นักศึกษาคณะสารสนเทศสาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมโครงการระดับนานาชาติ University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) Thailand Scholarship 2009 สาขา Immersion into Thai Culture in Dynamic Contexts โดยมีนักศึกษา 22 คนจาก 10 ประเทศในเขตเอเซียแปซิฟิกผ่านการคัดเลือกร่วมโครงการ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน บรูไน กัมพูชา อ่องกง อินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี เม็กซิโก ไต้หวัน และไทย ซึ่ง เอกรักษ์ ถือเป็นนักศึกษาไทยเพียงคนเดียวที่ผ่านการคัดเลือกร่วมโครงการครั้งนี้

                เอกรักษ์ เปิดเผยความรู้สึกถึงการผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ว่า “รู้สึกดีใจและภูมิใจมากครับ ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยที่จะไปสร้างชื่อเสียงในครั้งนี้ ผมทราบข่าวการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้จากอาจารย์วรสรวง ดวงจินดา สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพราะผมร่วมโครงการกับสำนักงานดังกล่าวโดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนนักศึกษา ที่เรียกว่า ยุวฑูตศรีปทุม ร่วมกับเพื่อนนักศึกษาคณะต่างๆ พอทราบข่าวโครงการจึงเกิดความสนใจเพราะถือเป็นการเปิดการโอกาสให้ตนเองได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ร่วมกับเพื่อนจากต่างประเทศมากมาย จากนั้นจึงขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่สำนักงานดังกล่าวเพื่อสมัครเข้าร่วมโดยผู้สมัครจะต้องส่งเรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความสำคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อให้คณะกรรมการได้คัดเลือก และเมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว จะต้องไปเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคอีสาน และศึกษาแหล่งการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ในจังหวัดอุดรธานี อาทิ การไปทัศนศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีบ้านเชียง การศึกษาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำนา ซึ่งทุกคนจะได้เรียนรู้และทดลองดำนาจริงๆ การศึกษาการละเล่นพื้นเมืองแถบภาคอีสาน เป็นต้น นอกจากการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จังหวัดอุดร  ผู้ร่วมโครงการทุกคนยังจะต้องศึกษาวัฒนธรรมไทยที่กรุงเทพมหานครอีกด้วย โดยจะไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆ ต่างๆ ภายในกรุงเทพฯ อาทิที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระบรมมหาราชวัง เป็นต้น รวมใช้เวลาที่อยู่ทำกิจกรรมร่วมกันทั้งสิ้น  24 วัน”

“สำหรับการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ผมคิดว่าได้ประโยชน์หลายด้าน ถือเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยให้คนต่างชาติได้รู้จัก ทำให้คนต่างชาติได้รู้จักประเทศไทยในมุมอื่นๆ มากยิ่งขึ้น”เอกรักษ์กล่าวเสริม

ปัจจุบันเอกรักษ์ทำงานที่บริษัท Accenture Solution Thailand ในตำแหน่ง Associate Software Engineer, SAP Specialist