ศิษย์เก่าอัพดท

 • kubtan

  นายเอกรักษ์ บุญพร้อม

  ภาควิชา: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  รุ่น: 50
  อาชีพปัจจุบัน: Associate Software Engineer, SAP Specialist
  บริษัท: Accenture Solution Thailand
  อีเมล์า: kubtun@gmail.com
 • พัทธนันท์ ครุอำโพธิ์

  พัทธนันท์ ครุอำโพธิ์

  ภาควิชา: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
+ ดูทั้งหมด