วิสัยทัศน์

เป็นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเอกชนชั้นนำ แหล่งสร้างมืออาชีพ มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อสังคม