ข่าว-กิจกรรมคณะ

Campus Vitsit

8 ม.ค. 2556

ภาพกิจกรรม Campus Vitsit น้อง ๆ จากโรงเรียนไทยบริหารธุรกิจ โรงเรียนสารวิทยา โรงเรียนปทุมคงคา โรงเรียนบางกะปิ โรงเรียนลาดปลาเค้า โรงเรียนบางกะปิ โรงเรียนบดินทรเดชา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ เยี่ยมชมการนำเสนอผลงานต่าง ๆ         ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 8,14,15,17,18,19 มกราคม 2556 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม