เปิดบ้านสานฝัน ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565

บับัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมโครงการ “เปิดบ้านสานฝัน” ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ และเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ เปิดประสบการณ์การการเรียนรู้ และงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านโปสเตอร์

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชูพรรณ โกวานิชย์ Senior Excutive Vice President  บริษัท เมืองไทยประกันภัยชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการสอบประมวลผลความรู้ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ประกอบด้วย ผศ.ดร.ปราลี มณีรัตน์ รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผอ.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (M.S.IT.) และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ph.D.IT) และ ดร.ผิน ฉัตรแก้วมณี อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 ผศ.ดร.ปราลี มณีรัตน์ รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผอ.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.S.IT.) และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.IT)
ศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นอกจากนี้ภายในงานยังได้เชิญศิษย์เก่า คุณณรงค์ สวรรค์โพธิ์พันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สายงานแผนงานและธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (M.S.IT.)  พร้อมด้วย ดร.ทิภาพร ศุภมิตร รุ่นพี่ จากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (PhD.IT.) มาร่วมพูดคุยให้ความรู้พร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์ ในหัวข้อ “การเรียนและนำไปประยุกต์ใช้ตอบโจทย์กับการทำงานอย่างไร” ซึ่งมีนักศึกษาใหม่ Freshy M.S.IT’66 เข้าร่วมรับฟังผลงานของพี่ๆเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้สำหรับการเรียนต่อไปด้วย ณ  ที่ทำการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 8 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

ศิษย์เก่า M.S.IT. คุณณรงค์ สวรรค์โพธิ์พันธุ์ 
ศิษย์เก่า PhD.IT. ดร.ทิภาพร ศุภมิตร

Most Popular

Categories

On Key

Related Posts

Tech Talk Blockchain

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรม หลักสูตร Tech Talk ในรายวิชา ICT199, CSC199, CPE199

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร Big Data รุ่น 1 และ รุ่น 2

หลักสูตรเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้าน Big Data สำหรับผู้ประกอบการ โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่(องค์การมหาชน) (BDI) รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีการศึกษาที่ 142,000 37,00037,00017,300
ปีการศึกษาที่ 240,50039,20014,500
ปีการศึกษาที่ 341,10042,60017,300
ปีการศึกษาที่ 441,10019,200
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)351,800

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์2 + Human*41,400 36,400364,000
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร142,000 37,000351,800
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์2 + Human*46,200 41,200374,600

วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์
ปีการศึกษาที่ 141,000 36,40045,80010,900
ปีการศึกษาที่ 233,10050,80012,900
ปีการศึกษาที่ 343,10049,6008,700
ปีการศึกษาที่ 448,50019,200
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)364,000

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษาที่ 146,200 41,20042,80015,300
ปีการศึกษาที่ 245,70044,40013,500
ปีการศึกษาที่ 343,10048,60010,900
ปีการศึกษาที่ 444,90019,200
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)374,600

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีการศึกษาจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ปริญญาโท
ภาคเรียน เสาร์-อาทิตย์36200,000

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคปกติ,วันอาทิตย์

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
ภาคเรียน ปกติ
ปีการศึกษาที่ 152,400  47,40050,80022,700
ปีการศึกษาที่ 248,50019,20023,700
  ค่าเทอม (2ปี)217,300
ภาคเรียน วันอาทิตย์
ปีการศึกษาที่ 152,400  47,40043,40022,700
ปีการศึกษาที่ 144,30034,00020,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (2ปี)217,300

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีการศึกษาจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ48630,000