news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

จิตอาสาถวายน้อมเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

28 ต.ค. 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนา  สุขวารี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ​รวมพลังจิตอาสา แจกน้ำดื่มUSR พิมเสนน้ำ กระดาษซับหน้าถวายน้อมเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณท้องสนามหลวง