news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

การอบรมการใช้โปรแกรม ปฎิทินออนไลน์และการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ให้แก่ครูโรงเรียนบางบัว

30 ส.ค. 2559

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการแบ่งปันความรู้ด้าน ICT ให้กับชุมชม เรื่อง”การอบรมการใช้โปรแกรม ปฎิทินออนไลน์และการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ให้แก่ครูโรงเรียนบางบัว และผู้สนใจในชุมชนบางบัว ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา