news

ประชาสัมพันธ์

การให้สิทธิ์สอบชดเชยเป็นกรณีพิเศษสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการออกเสียงประชามติ

2 ส.ค. 2559

ประกาศ การให้สิทธิ์สอบชดเชยเป็นกรณีพิเศษสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 รายละเอียดตามลิงค์ข้อมูล ประกาศการให้สิทธิ์สอบชดเชย