news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

โครงการ ” IT จิตอาสาเนื่องในวันมาฆบูชา”

24 ก.พ. 2559

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาจำนวน 150 คน มาบำเพ็ญประโยชน์ ในโครงการ ” IT จิตอาสาเนื่องในวันมาฆบูชา” โดยช่วยจัดดอกไม้ จำหน่ายดอกไม้ ธูปเทียน ดับธูปเทียน ยกของถวายสังฆทาน อำนวยความสะดวกให้ผู้มาทำบุญใส่บาตรพระประจำวัน เป็นต้น ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขนกรุงเทพฯ วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ตั้งแตเวลา 06.00-22.00 น.