news

ประชาสัมพันธ์

3837542965578

กำหนดการโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ปี 2559

2 ก.พ. 2559

ขอเรียนแจ้งกำหนดการโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ปี 2559 ดังนี้

ครั้งที่ 1/2559 สอบวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-31 มี.ค. 59)

ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)
ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

พิเศษ!!! สำหรับการสอบรอบนี้ นักศึกษาป.ตรี ที่มี GPA ตั้งแต่ 3.0 เป็นต้นไป สามารถสอบ FE ฟรี!!!
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/about-itpe