news

ประชาสัมพันธ์

นอกแผน2-58

รายวิชาเปิดนอกแผนการเรียน รอบที่ 2 ประจำภาคการศึกษา 2/2558

22 ม.ค. 2559

นักศึกษาที่ขอเปิดรายวิชานอกแผนการเรียน รอบที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่  2/2558 เรื่องได้รับการอนุมัติ ดังนั้นจึงขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในช่วงเพิ่ม-ถอน ระหว่าง 17-24 มกราคม 2559 ดูรายละเอียดลิงค์ที่แชร์

1. รายวิชานอกแผน รอบที่ 2 ภาค 2/2558

2. รายวิชานอกแผน แบบ Same as ภาค 2/2558