news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

SPU :ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม แสดงความยินดี ตัวแทนนักศึกษาเก่ง SPU ร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

15 ธ.ค. 2558

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรม “ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ฤดูใบไม้ร่วง 2015 ณ เมืองกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน” โดยมี ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมให้การต้อนรับ และแสดงความยินดี พร้อมรับฟังโอวาทจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมาซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมกับรัฐบาลจีน ที่ต้องการให้นักศึกษาได้ไปเรียนรู้ และหาประสบการณ์จริงจากชาวจีนจริงๆ ทั้งในด้านภาษา วัฒนธรรม ศิลปะ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีน รวมถึงได้เห็นถึงการพัฒนาและความเจริญเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศจีน