news

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ วันสอบทดแทน

24 ก.ค. 2558

เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ได้มีการจัดกิจกรรมจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศวันสอบทดแทน หรือสามารถดูข้อมูลได้ที่นี้ ประกาศสอบทดแทน