news

ฝึกอบรมเสริมหลักสูตร

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ICTE-TPQI รุ่นที่ 2

2 ก.ค. 2558

ตามที่ท่าน/หรือบุคลากรในบริษัทหรือหน่วยงานของท่านได้เข้ารับการทดสอบตามโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ICTE-TPQI ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม ถึง 26 เมษายน 2558 (รุ่นที่ 2) บัดนี้ทางศูนย์ทดสอบสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ทำการประเมินผลการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ ผ่าน การทดสอบตามช่วงเวลาดังกล่าว มาเพื่อทราบ ดูรายชื่อผู้สอบผ่านที่นี่ >>> ICTE-TPQI_2 Update 6-07-2558