news

ฝึกอบรมเสริมหลักสูตร

45

กำหนดการติวสอบ ITPE

22 เม.ย. 2558

ขอเชิญนักศึกษาที่สมัครสอบ ITPE เข้าร่วมการติวสอบในวันศุกร์ที่ 8 พ.ค.58 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบจริงในวันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค.58 ที่จะถึงนี้