news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

โครงการสัมมนากิจกรรมสร้างความตระหนักการสอบมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ICTE-TPQI

13 มี.ค. 2558

ภาพบรรยากาศโครงการสัมมนากิจกรรมสร้างความตระหนักการสอบมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ICTE-TPQI ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 – 17.00 ณ ห้องเอ็กซิบิชั่น ชั้น 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน