news

ฝึกอบรมเสริมหลักสูตร

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมการศึกษา E-Learning & E-Book

5 มี.ค. 2558

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SiPA) ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมการศึกษา E-Learning & E-Book นักศึกษาท่านใดสนใจดูรายละเอียดโครงการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

>>>จดหมายเชิญเข้าร่วมโครงการ<<<

>>>รายละเอียดโครงการ<<<

>>>แผนดำเนินงานโครงการ SiPA<<<

>>>ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ<<<