news

ประชาสัมพันธ์

555

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมการศึกษา

26 ก.พ. 2558

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วม “โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมการศึกษา”
E-Learning & E-Book  >>ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่<<