news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2556 ณ เมืองทองธานี

19 ก.พ. 2558

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อิมแพคเมืองทองธานี