news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

โครงการสุดยอดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสินจากร้อยสู่เงินล้าน” ปีที่ 2

11 ธ.ค. 2557

ขอแสดงความยินดี กับนายภาณุมาศ มาลาเจริญ และนายณัฐวุฒิ บริรักษ์พัฒนกุล นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวนเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมศึกษาดูงานร่วมกับทีมงานธนาคาร ออมสิน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการสุดยอดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสินจากร้อยสู่เงินล้าน” ปีที่ 2 จัดโดยธนาคารออมสิน ในวันจันทร์ที่ 24 พ.ย.57 ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่