ข่าว-กิจกรรมคณะ

IT DAY 2014

20 พ.ค. 2557

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานคล้ายวันสถาปนา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครบรอบ 21 ปี ภายใต้ชื่องาน “IT  DAY  2014” ในวันจันทร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2557 โดยมีกิจกรรมดังนี้

(กิจกรรมช่วงเช้า) คณาจารย์และผู้ร่วมงานร่วมกิจกรรมใส่บาตรพระสงฆ์ 5 รูป พิธีเปิดการสัมมนา โครงการ IT Day 2014 กล่าวสรุปความเป็นมาโครงการ โดย ดร.ธนา สุขวารี รองคณบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดสัมมนา โดย รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม บรรยายในหัวข้อ “ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลในการเรียนไอที” และเยี่ยมชมผลงานนักศึกษา พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียง โดย คณบดีและอดีตคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พิธีมอบประกาศนียบัตร “โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนอุตสาหกรรม” กล่าวสรุปความเป็นมาโครงการ / ชมวีดิทัศน์ โดย ดร.ธนา สุขวารี พิธีมอบประกาศนียบัตร โดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ คุณไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) กล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับมอบประกาศนียบัตร โดย คุณไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว กล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับมอบประกาศนียบัตร และ มอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) โดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ ณ ลาน Exhibition ชั้น1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

(รอบบ่าย) แข่งขันเกมส์คอมพิวเตอร์ การแสดงดนตรีของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กิน เที่ยว ช็อป ตามอัธยาศัย ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสยามบรมราชกุมารี

(รอบค่ำ)  กล่าวต้อนรับ  Home-coming โดย  ผศ.ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และรักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อด้วยกิจกรรม Home-coming/ คืนสู้เหย้า พบปะสังสรรค์อาจารย์ ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน การแสดงกิจกรรมศิษย์เก่าที่เคยทำมาในอดีต การแสดงกิจกรรมศิษย์ปัจจุบันที่ทำในปัจจุบัน กิจกรรมศิษย์เก่ารุ่นใดมาร่วมงานมากที่สุดรับรางวัล กิจกรรมศิษย์จุบันรุ่นใดมาร่วมมากที่สุดรับรางวัล การแสดงดนตรี โดย นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ