news

ประชาสัมพันธ์

IT_ITPE

ติวสอบ ITPE รอบเดือนเมษายน 2557

22 เม.ย. 2557

กำหนดติวสอบ ITPE รอบเดือนเมษายน 2557 วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557
เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 5-901 อาคาร 5 ชั้น 9