news

ฝึกอบรมเสริมหลักสูตร

580x326

โครงการอบรม สร้างเว็บไซต์ใน 1 วัน ด้วย Joomla! รุ่นที่ 2

25 มี.ค. 2557

ศูนย์สอบ และฝึกอบรม IT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นความสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรครบเครื่องเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla! รุ่นที่ 2 สำหรับผู้ที่มีความสนใจ เหมาะสำหรับมือใหม่ ไปจนถึงผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัว >> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้ << วิทยากรโดย อ.กอบเกียรติ สระอุบล ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอน และการเป็นวิทยากรด้านการพัฒนา Application บน Android และ iOS (iPhone/iPAD) และการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla! ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัย ชั้น 12 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาคาร 11)  สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมคลิก