news

ฝึกอบรมเสริมหลักสูตร

580x326

โครงการอบรม สร้างเว็บไซต์ใน 1 วัน ด้วย Joomla! รุ่นที่ 1

20 ธ.ค. 2556

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร “สร้างเว็บไซต์ใน 1 วัน ด้วย Joomla!” ขึ้นมา เพื่อนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยซอฟต์แวร์ Joomla รวมถึงเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ >> คลิกดูรายละเอียดการจัดอบรม Joomla!  สนใจ >> คลิกกรอกใบสมัคร