ข่าว-กิจกรรมคณะ

IT GAME

IT GAME

24 ต.ค. 2556

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมกีฬา IT GAME คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ