news

ประกาศคณะ

ติวสอบ ITPE

ประชาสัมพันธ์ติวก่อนสอบโครงการ ITPE

7 ต.ค. 2556

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดติวก่อนสอบโครงการ ITPE นักศึกษาที่สนใจสามารถเข้ารับการติวได้ ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้อง 5-708 (อาคาร 5 ชั้น 7 ห้อง 708)