ถาม-ตอบ

โควต้าการพิมพ์สำหรับนักศึกษา
โควต้าการพิมพ์สำหรับนักศึกษามีเงือนไขดังต่อไปนี้
1. ต้องลงทะเบียนในหมวรรายวิชาดังนี้ BCS CPE CSC CSE ICT SWE
2. ได้โควต้ารายวิชาล่ะ 40 แผ่น / เทอม
ปัญหาการใช้งานบัตรนักศึกษาแบบ Smart Card
1. ใช้เข้า-ออกประตูสำนักหอสมุดไม่ได้
ตอบ : ให้นักศึกษานำบัตรนักศึกษาไปติดต่อได้ที่สำนักงานทะเบียน (อาคาร 1 ชั้น L) หรือ สำนักหอสมุด (อาคาร 11 ชั้น 1)

2. ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 9 และ 10 ได้
ตอบ : ให้นักศึกษาติดต่อที่เจ้าหน้าที่ประจำชั้นที่นักศึกษาสั่งพิมพ์งาน

3. บัตรหาย - ชำรุด
ตอบ : ให้นักศึกษาติดต่อได้ที่สำนักงานทะเบียน (อาคาร 1 ชั้น L)
หากนักศึกษาไม่ทราบ Password เพื่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ต ระบบ e-Learning ระบบ SCMS ต้องทำอย่างไร
1. ให้นักศึกษาทำการตรวจสอบว่าได้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนที่เว็บไซต์ http//:userportal.spu.ac.th แล้วหรือยัง
2. นักศึกษาสามารถทำตามขั้นตอนในการลงทะเบียนได้ตามขั้นตอนดังนี้ คลิก
หากมีปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ e-Learning ไม่ได้ต้องทำอย่างไร
1. ให้นักศึกษาทำการตรวจสอบว่าได้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนที่เว็บไซต์ http//:userportal.spu.ac.th แล้วหรือยัง
2. หากนักศึกษาได้ทำการลงทะเบียนยืนยันแล้ว ให้เลือกเมนู "ลืมรหัสผ่าน / Forgot your Password"
3. หากทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้วไม่สามารถเข้าใช้งานได้อีก ให้ติดต่อที่ ศูนย์ ICT (อาคาร 5 ชั้น 11) โทร.02-579-1111 ต่อ 3333 (helpdesk)
ต้องการเปลี่ยน password ต้องทำอย่างไร
สำหรับนักศึกษาและบุคลากรสามารถเปลี่ยน Password ที่เว็บไซต์ http://userportal.spu.ac.th
มีบริการ email สำหรับนักศึกษาหรือไม่
นักศึกษาทุกชั้นปีจะมี e-Mail Account ทุกคน โดยรูปแบบจะเป็น name.sur@spulive.net (ชื่อภาษาอังกฤษ.นามสกุล 3 ตัวแรก@spulive.net)ซึ่งนักศึกษาสามาใช้งานได้จาก">ตัวแรก@spulive.net)ซึ่งนักศึกษาสามาใช้งานได้จาก http://maillive.spu.ac.th
หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต สามารถจะสอบถามได้ที่ไหน
ติดต่อได้ที่ ศูนย์ ICT อาคาร 5 ชั้น 11 หรือโทร 02-579-1111 ต่อ 3333
การใช้งาน SPU Wireless ของมหาวิทยาลัยมีการกำหนดระยะเวลาหรือไม่
การเชื่อมต่อ Wireless เพื่อใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย สามารถต่อได้ครั้งละ 2 ชั่วโมงและไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ทำไมเวลา Connect แล้วระบบยังให้ป้อน Password ซ้ำอีก
เกิดจากการพิมพ์ Password ไม่ถูกต้อง
- ตรวจสอบว่า Password ที่พิมพ์ถูกต้องหรือไม่
- ตรวจสอบตัวอักษรตัวเล็ก-ใหญ่ เพราะถือว่าเป็นคนละตัว
- ตรวจสอบว่าขณะนั้นอยู่ใน Mode การพิมพ์ภาษาไทยหรือไม่ถ้าใช่ให้สลับเป็นภาษาอังกฤษ

เกิดจากการนำ Username และ Password ไปให้ผู้อื่นใช้
- ระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยกำหนดให้ผู้ที่โทรเข้ามาใช้อินเทอร์เน็ตจะไม่สามารถใช้ Username เดียวกันในเวลาเดียวกันได้ ดังนั้นถ้าบุคคลที่นักศึกษานำUsername ไปให้กำลังใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ เมื่อนักศึกษาโทรติด จะไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้
- ผู้ที่นำ Username ไปใช้ทำการเปลี่ยน Password ทำให้ Passwordที่นักศึกษามีอยู่เป็น Password ที่ไม่ถูกต้องทำให้ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ถ้านักศึกษาไม่ได้นำUsername หรือ Password ให้คนอื่นใช้เลย แต่เกิดอาการดังที่กล่าวข้างต้น กรุณาแจ้งศูนย์ ICT เพื่อดำเนินการแก้ไข

 อาจเกิดจากเมื่อได้ทำการ Connect อินเทอร์เน็ตแล้วสายหลุดโดยไม่ได้ทำการ Disconnect ที่ Server Radius ของมหาวิทยาลัยจะคงยังจำการ Loginเก่าของท่านไว้อยู่ ท่านจะต้องรอซักระยะหนึ่งจึงจะทำการ Connect อินเทอร์เน็ตใหม่ได้