บริการจำหน่ายรองเท้าสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ

– วันฝึกซ้อม และวันรับจริง วันที่  15 – 16 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์

ตัวอย่างรองเท้าสุภาพสตรี

ตัวอย่างรองเท้าสุภาพบุรุษ

รองเท้ารูปทรงสวยงาม ความสูงเหมาะสม สวมใส่สบาย หนังไม่แข็งจนเกินไป ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับงานรับปริญญา