จองภาพถ่าย ป.โท-เอก

บริการจองภาพถ่ายเป็นที่ระลึกแห่งความสำเร็จ
  •  วันพิธีฝึกซ้อม
      วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 -17.30 น. ณ  โซน C ชั้น 1 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม
  •  วันพิธีประสาทปริญญาบัตร
    วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 -17.30 น. ณ  โซน C ชั้น 1 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม

รายละเอียดแบบกรอบรูป
บัณฑิตสามารถเลือกแบบชุดกรอบรูปพร้อมราคา และชำระเงินกับบริษัทฯได้ตามวันและเวลาข้างต้น

คลิก ตัวอย่างกรอบรูป และ ใบจองรูป