บริษัทวิศวกรรมแบบครบวงจร By TOPARCH Co.,Ltd.

TOPARCH Co.,Ltd.

By สืบสกุล หวังใจสุข (ท๊อป)

ศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

TOPARCH Co.,Ltd. บริษัท ท๊อปอาร์ช จำกัด เป็นบริษัทด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร ทั้งงานออกแบบ และงานที่ปรึกษาการบริหารควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ทั้งด้านงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง และ งานวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีผลงานในและนอกประเทศ

นโยบายของทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญและใส่ใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการปฏิบัติงาน จนส่งมอบโครงการ รวมถึงบริษัทฯ มีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ ความสามารถสร้างสรรค์โครงการให้แล้วเสร็จทันเวลาตรงตามวัตถุประสงค์ ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน ก่อสร้างแล้วเสร็จอยู่ในต้นทุนที่เจ้าของโครงการกำหนด โดยทีมวิศวกร และสถาปนิก ผู้เชี่ยวชาญมีศักยภาพในการให้บริการ ที่มีประสบการณ์ควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้างมากกว่า 20 ปี

สืบสกุล หวังใจสุข (ท๊อป)

Product By TOPARCH 

  • Design
  • Project Management
  • Construction Management
  • Real Estate Management
  • Quantity Survey
  • Cost Consultant

 

Contact

Facebook Fan Page : Toparch Co.,Ltd.

Line : Labradorsiam

Tel : 095-495-0478

 

Facebook Comments