ได้เรียนในสิ่งที่ชอบ และยังได้ลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ น้องเจน พิชชาพร สาวน้อยบาร์เทนเดอร์

ได้เรียนในสิ่งที่ชอบ
และยังได้ลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ

..... น้องเจน พิชชาพร ธนัทพุฒินันท์ .....
าวน้อยบาร์เทนเดอร์

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

าขาการจัดการโรงแรมและไมซ์