สาขาที่เปิดสอน

ธุรกิจการบิน

 

 
 

เ ป็ น แ อ ร์ ?
ไ ม่ ย า ก . . .

ที่ S P U  A i r l i n e !
     แลนดิ้งสู่ SPU Airline สายการบินที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากห้องปฏิบัติการจริง! พร้อมปูเส้นทางสู่แอร์โฮสเตสและแอร์กราวน์ให้นักศึกษา! ปั้นน้องๆ ให้มีคุณสมบัติตรงใจตลาดแรงงานธุรกิจการบิน จบไปมีงานทำแน่นอน! ด้วยหลักสูตรสุดทันสมัย ในห้องปฏิบัติการณ์ที่จำลองตั้งแต่หน้าสนามบินจนถึงในเครื่องบินมาให้ฝึกฝน ถ่ายทอดความรู้เน้นๆ จากผู้มีประสบการณ์ตรงในสายอาชีพธุรกิจการบิน ให้เก่งทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมบินได้อย่างสง่าผ่าเผย 

ไฟล์แนบ

จุดเด่น

" ลากกระเป๋าขึ้นฟ้า หรือทำงานเก๋ๆ
ภาคพื้นดิน ภาษาเราก็แน่นเปรี๊ยะ! " 
หลักสูตรสุดเริ่ด ที่ไม่เพียงแค่เน้นความรู้ในตำรา แต่ที่นี่เราเน้นฝึกฝนจริงในห้องปฏิบัติการมาตรฐาน บริการทั้งภาคพื้นดินและการบริการบนเครื่อง จนถึงวิชาบริหารจัดการธุรกิจการบิน ฟิตจุดแข็งด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามจนแน่นเปรี๊ยะ! พร้อมนั่งเครื่องไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจการบินอย่างกว้างขวาง เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน (TFTA) เตรียมตัวให้พร้อมกว่าใคร ประสบการณ์ความรู้เต็มกระเป๋า พร้อมติดปีกอย่างสง่างาม

 

ตอบ : วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ
1. ต้องสำเร็จการศึกษา ม.6
     วิทย์ - คณิต
     ศิลป์ - คำนวณ
     ศิลป์ - สังคม
     ศิลป์ - ภาษา
     ศิลป์ - จีน
     ศิลป์ - ญี่ปุ่น
2. หรือ เทียบเท่า (อาชีวะ)  เทียบเท่า (กศน.)

ทุนการศึกษาที่รองรับ - ทุน กรอ./กยศ. ( ได้รับการรับรองจาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสภาวิชาชีพ. )
UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา


UploadImage

 ท ำ ง า น อ ะ ไ ร ดี ?

 
UploadImage แอร์โฮสเตสและสจ๊วต (Cabin / Flight Attendant)
UploadImage พนักงานต้อนรับภาคพื้นสายการบิน (Ground staff)
UploadImage งานด้านความปลอดภัยในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
UploadImage พนักงานออกบัตรโดยสารและสำรองที่นั่ง (Airline Ticket Agent)
UploadImage พนักงานฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ (Cargo Services)
UploadImage เจ้าหน้าที่ในองค์การและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน ฯลฯ
 
 
UploadImage
 
 

บ ริ ษั ท ชั้ น น ำ
ที่ DEK- SPU เลือกได้ !

 
UploadImage บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) UploadImage
UploadImage สายการบินชั้นนำในประเทศ :
Thai Smile, Kan Air, Jet Asia Airways, Thai AirAsia,
Thai Lion Air, Nok Air, Bangkok  Airways, Orient Thai Airlines UploadImage
UploadImage สายการบินชั้นนำทั่วโลก :
Emirates, Singapore Airlines, Korean Air,
Eva Air, Singapore Airlines, Lufthansa, Japan Airlines,
Etihad, Hainan Airlines, Etihad Airways, Qantas,
Jetstar Asia, China Eastern Airlines, Cathay Pacific,
Air China, Tigerair, All Nippon Airways, China Eastern Airlines,
Garuda Indonesia UploadImage
UploadImage Thai Aviation Services UploadImage
UploadImage บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด UploadImage
UploadImage บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด UploadImage
UploadImage บริษัท ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด UploadImage

 

เงินเดือน : 15,000-18,000 ขึ้นไป

การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

 

 
 

ล่ อ ง เ รื อ เ ที่ ย ว
ทั่ ว โ ล ก ?
ไ ด้ เ งิ น ดี ด้ ว ย ?

คณะอะไรเนี่ย !
       น้องๆคนไหนมีความฝัน อยากล่องเรือสำราญเที่ยวรอบโลก แต่ทำรายได้มหาศาลไปพร้อมๆกัน แนะนำสาขานี้เลย! " การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ " ที่ขอแค่น้องๆ มีใจรักงานบริการ ชอบเปิดประสบการณ์ให้ชีวิต ก็เหมาะเป็นเด็กการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญแล้ว! ที่นี่เราเรียนแบบรู้ลึกรู้จริง กับหลักสูตรที่เน้นการจัดการบริการด้านโรงแรมทั้ง 3 ด้านครบวงจร ได้แก่ ด้านสำนักงานส่วนหน้า (Front Office) ด้านห้องพัก (Housekeeping) และด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Service) บนเรือสำราญ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ โดยใช้เวลาในการเรียนทั้งสิ้น 4 ปี เท่านั้น  

จุดเด่น

" ท่องโลกเต็มประสบการณ์ สร้างรายได้เต็มกระเป๋า " 
จะเป็นคนประจำเรือที่ SPU ต้องได้ล่องเรือสำราญทริปพิเศษกันหน่อย! มาเตรียมตัวแบบมืออาชีพ กับรายวิชาเสริม  IMO : International Marine Organization ที่ให้ความรู้พื้นฐานคนประจำเรือ 4 หลักสูตร ร่วมมือกับ “โรงเรียนเดินเรือสากล” ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก IMO (International Maritime Organisation) ให้นักศึกษาสามารถขอ “หนังสือคนประจำเรือ” (Seaman Book) กับกรมเจ้าท่าได้โดยตรง ไม่เพียงเท่านี้ แต่เรายังเตรียมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับคนเรือโดยเฉพาะ ในชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาเตรียมสอบ Marlins English Test ได้อย่างมั่นใจ! ร่วมมือกับ บริษัทชั้นนำ Triple C Academy พร้อมให้นักศึกษาสมัครงานบนเรือสำราญชั้นนำระดับโลก!

 

ตอบ : วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ
1. ต้องสำเร็จการศึกษา ม.6
     วิทย์ - คณิต
     ศิลป์ - คำนวณ
     ศิลป์ - สังคม
     ศิลป์ - ภาษา
     ศิลป์ - จีน
     ศิลป์ - ญี่ปุ่น
2. หรือ เทียบเท่า (อาชีวะ)  เทียบเท่า (กศน.)

ทุนการศึกษาที่รองรับ - ทุน กรอ./กยศ. ( ได้รับการรับรองจาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสภาวิชาชีพ. )
UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา


UploadImage

 ท ำ ง า น อ ะ ไ ร ดี ?

 
UploadImage ธุรกิจเรือสำราญทั้งในและต่างประเทศ
   UploadImage พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
   UploadImage พนักงานแม่บ้าน (Stage room attendant
)
   UploadImage พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service)
   UploadImage พนักงานจัดเลี้ยง (Banquet Staff)
UploadImage ธุรกิจที่พักแรม
   UploadImage ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า (Front Office Manager)
   UploadImage พนักงานสำรองห้องพัก (Reservation Officer)
   UploadImage เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก (Concierge)
   UploadImage หัวหน้าแผนกแม่บ้าน (Executive Housekeeper)
   UploadImage หัวหน้าแม่บ้าน (Head Housekeeper)
   UploadImage หัวหน้าห้องผ้า (Linen Room Supervisor)
UploadImage ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
   UploadImage ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Manager)
   UploadImage ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager)
   UploadImage หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ (Head Waiter/ Waitress)
   UploadImage พนักงานเสิร์ฟอาวุโสประจำเขต (Station Waiter/ Waitress)
UploadImage ธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า
   UploadImage พนักงานประสานงานการประชุมและแสดงสินค้า
     (Meeting Convention and Exhibition Coordination Officer)
   UploadImage พนักงานขายและการตลาด (Marketing and Sales Officer)
   UploadImage พนักงานวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Events Planning Officer)
 
 
UploadImage
 
 

บ ริ ษั ท ชั้ น น ำ
ที่ DEK- SPU เลือกได้ !

 
UploadImage เรือสำราญ : MS Oasis of the Seas
Royal Caribbean International UploadImage
UploadImage เรือสำราญ : Emerald Princess แบรนด์ Princess Cruises
Carnival Corporation & plc, Sunshine Shipping Corporation Ltd. ("Sunshine") UploadImage
UploadImage เรือสำราญ : Superstar Libra, Star Cruises: Asia Pacific Cruises
Cruise Company UploadImage
UploadImage เรือสำราญ : Voyager of the Seas
Royal Caribbean Intl. UploadImage
UploadImage เรือสำราญ : RMS Queen Mary
2 Cunard Line Ltd. UploadImage
UploadImage เรือสำราญ : MS Grand Princess
P & O Princess Cruises Ltd. UploadImage

 

เงินเดือน : 100,000 บาท/เดือน

การจัดการโรงแรมและไมซ์

 

 
 

ตั ว จ ริ ง !
ด้ า น ก า ร โ ร ง แ ร ม 

เรียนที่นี่เราเน้นปฏิบัติจริง !
     นักศึกษาที่มีใจรักบริการ อยากเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ กับหลักสูตรการจัดการโรงแรมและไมซ์ ฝึกฝนจริงแบบครอบจักรวาล ในห้องปฏิบัติการ Hotel Information System Lab สุดทันสมัย พัฒนาทักษะจำเป็นสำหรับคนการโรงแรมตัวจริง! สนุกไม่จำกัดกับโอกาสแสดงความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาระหว่างเรียน ที่อาจได้เจอจริงๆในการทำงาน รวบรวมจากประสบการณ์สุดเชี่ยวชาญของผู้สอน เพื่อต่อยอดความรู้และนำประสบการณ์ไปใช้ได้จริง! 

จุดเด่น

ดีกว่า! กับห้องฝึกที่ทันสมัย
มีโอกาสทำงานไกลถึงต่างประเทศ 
จะดีแค่ไหนถ้าทำงานได้ไกลถึงต่างประเทศ? เรียนที่นี่ดีกว่าแน่นอน! กับ SPU Hotel Information System Lab ห้อง LAB ที่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจระบบการบริหารจัดการต่างๆ ในโรงแรมได้อย่างมืออาชีพ เน้นปฏิบัติจริงร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ และโรงแรมชื่อดังระดับนานาชาติ รวบรวมโอกาสฝึกงานในต่างประเทศกับโรงแรมชั้นนำระดับโลก เช่น ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย ให้นักศึกษาจบไปเป็นตัวจริงด้านการโรงแรม!

 

ตอบ : วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ
1. ต้องสำเร็จการศึกษา ม.6
     วิทย์ - คณิต
     ศิลป์ - คำนวณ
     ศิลป์ - สังคม
     ศิลป์ - ภาษา
     ศิลป์ - จีน
     ศิลป์ - ญี่ปุ่น
2. หรือ เทียบเท่า (อาชีวะ)  เทียบเท่า (กศน.)

ทุนการศึกษาที่รองรับ - ทุน กรอ./กยศ. ( ได้รับการรับรองจาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสภาวิชาชีพ. )
UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา
 

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา


UploadImage

 ท ำ ง า น อ ะ ไ ร ดี ?
 

   UploadImage ผู้จัดการโรงแรม (Hotel Manager)
   UploadImage ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า (Front Office Manager)
   UploadImage ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager)
   UploadImage พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
   UploadImage พนักงานสำรองห้องพัก (Reservation Officer)
   UploadImage เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก (Concierge)
 
 
 
UploadImage
 
 

บ ริ ษั ท ชั้ น น ำ
ที่ DEK- SPU เลือกได้ !

 
UploadImage โรงแรมชั้นนำทุกแห่ง ภายในประเทศ UploadImage
UploadImage โรงแรมชื่อดังระดับนานาชาติ UploadImage

 

เงินเดือน : 15,000