นโยบายคุณภาพ

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ          ติอต่อเรา
 

ประกาศ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพ
- ประกาศ วทบ.001/2560 เรื่อง นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพ<ไฟล์แนบ>