รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ          ติอต่อเรา
 


วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900

โทร. : 0 2579 1111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 1247

อีเมล์ : [email protected], [email protected][email protected] 


แผนที่
UploadImage